Eendracht maakt macht

Dit gezegde geldt zeker ook voor de HOB die zich al jaar en dag sterk maakt voor een aantrekkelijk Helders winkelcentrum. De belangen van de ondernemers in de binnenstad moeten behartigd worden. Dit kan alleen maar indien wij een sterk collectief vormen. Naar de Gemeente en andere overheden, maar ook naar de consument toe staan we alleen samen sterk.

Het bestuur, c.q. vertegenwoordigers van de HOB zijn actief in overleg met de Gemeente Den Helder, Zeestad, de H.O.V., de Raad Nederlandse Detailhandel, de Kamer van Koophandel en diverse andere plaatselijke en regionale organisaties en staan garant voor inspraak en medezeggenschap.

Wij zetten ons dus in voor uw belang en alle andere ondernemers in de binnenstad.

 • Werken aan een aantrekkelijke binnenstad

Als alle ondernemers in de binnenstad zich aansluiten bij de HOB kunnen er nog veel meer activiteiten in en voor de binnenstad worden gerealiseerd. Klantenbinding is een noodzaak, niet alleen als individuele ondernemer, maar ook als collectief. Ten opzichte van andere winkelcentra in Den Helder, maar ook t.o.v. omliggende gemeenten is samenwerking onontbeerlijk.
Alleen door samen de handen ineen te slaan kunnen we de Binnenstad van Den Helder aantrekkelijk maken en houden.

 • Juiste aanpak
 • Werken aan professionalisering van de winkeliersvereniging
 • Zorgdragen voor een aantrekkelijk jaarprogramma dat onze klanten bindt en de aantrekkingskracht
  vanuit de regio versterkt.
 • De leden op de juiste wijze informeren d.m.v. 2-jaarlijkse Ledenvergaderingen, nieuwsbrieven
  (Binnenstad Bulletin) en een juiste PR.
 • Voorbereiden van activiteiten, o.a. door het instellen van een evenementencommissie door het
  bestuur gevormd vanuit de leden.

Voorwaarde is wel dat u bereid bent mee te denken en wellicht in een commissie zitting neemt.

 • Voordeel

Niet alleen collectief maar ook individueel voordeel doordat wij de leden een flinke korting geven bij o.a. het deelnemen aan de diverse markten en activiteiten. Niet leden betalen aanzienlijk meer.

 • Contributie

Is een absolute noodzaak. Zonder gelden kan het bestuur niets doen. Toch wordt getracht om deze zo laag mogelijk te houden.
De kosten van lidmaatschap zijn € 200,- excl. btw voor 1 jaar of te wel 0,55 per dag.
DIT MAG TOCH GEEN ONOVERKOMELIJKE BARRIÈRE ZIJN OM LID TE WORDEN VAN DE HOB.

Het Bestuur rekent op uw steun en lidmaatschap !!!

Vul het lidmaatschapsformulier in

DutchEnglishGerman
Spring naar toolbar