8 dec 2017 t/m 7 jan 2018 # IJsbaan Beatrixstraat

8 dec 2017 t/m 7 jan 2018 # IJsbaan Beatrixstraat

Afgelopen jaar is de ijsbaan in de Beatrixstraat in Den Helder een groot succes gebleken! Ook dit jaar zal er weer geschaatst worden van 8 december 2017 tot en met 7 januari 2018.

De organisatie heeft, met steun van grote Helderse partijen als Zeestad, Woningstichting, Ondernemersfonds en HOB, besloten een ijsbaan in beheer te nemen die jaarlijks in de decembermaand zal worden geplaatst in de Beatrixstraat, grofweg tussen de Wezenstraat en de Molenstraat. Het betreft een ovale ijsbaan met tenten die de ijsbaan overkappen. De zijkanten zijn grotendeels open voor een optimale beleving van de schaatsers en de toeschouwers. Evenals voorgaande jaren rekent de organisatie op circa 30.000 bezoekers aan de ijsbaan.

Belangrijk: bij de kassa kan niet gepind worden!

 • Vrijdag 8 december:
  • 9 tot 12 uur: schoolschaatsen
  • 12 tot 21 uur: vrij schaatsen
 • Zaterdag 9 december:
  • Van 9 tot 21 uur: vrij schaatsen
 • Zondag 10 december:
  • Van 10 tot 12 uur: peuter/kleuterschaatsen (t/m 6 jaar). Begeleiders mogen met schoenen op het ijs.
  • Van 12 tot 21 uur: vrij schaatsen
 • Maandag 11 december t/m vrijdag 15 december:
  • Van 9 tot 12 uur: schoolschaatsen
  • Van 12 tot 21 uur: vrij schaatsen
 • Zaterdag 16 december:
  • Van 9 tot 21 uur vrij schaatsen
 • Zondag 17 december:
  • Van 10 tot 12 uur: peuter/kleuterschaatsen (t/m 6 jaar). Begeleiders mogen met schoenen op het ijs.
  • Van 12 tot 21 uur: vrij schaatsen
 • Maandag 18 december t/m vrijdag 22 december:
  • Van 9 tot 12 uur: schoolschaatsen
  • Van 12 tot 21 uur: vrij schaatsen
 • Zaterdag 23 december:
  • Van 9 tot 21 uur: vrij schaatsen
 • Zondag 24 december:
  • Van 10 tot 12 uur: peuter/kleuterschaatsen (t/m 6 jaar). Begeleiders mogen met schoenen op het ijs.
  • Van 12 tot 17 uur vrij schaatsen
 • Maandag 25 december:
  • Van 12 tot 17 uur geopend
 • Dinsdag 26 december:
  • Van 12 tot 17 uur vrij schaatsen
 • Woensdag 27 december, donderdag 28 december en vrijdag 29 december: schaatslessen opgeven bij Sportservice
 • Woensdag 27 december t/m zaterdag 30 december:
  • Van 9 tot 21 uur: vrij schaatsen
 • Zondag 31 december:
  • Van 10 tot 12 uur: peuter/kleuterschaatsen (t/m 6 jaar). Begeleiders mogen met schoenen op het ijs.
  • Van 12 tot 17 uur vrij schaatsen
 • Maandag 1 januari:
  • Van 12 tot 17 uur vrij schaatsen
 • Dinsdag 2 januari t/m zaterdag 6 januari:
  • Van 9 tot 21 uur vrij schaatsen
 • Zondag 7 januari:
  • Van 10 tot 12 uur: peuter/kleuterschaatsen (t/m 6 jaar). Begeleiders mogen met schoenen op het ijs.
  • Van 12 tot 17 uur: vrij schaatsen

De eerste twee weken van 9 t/m 24 december van 18 tot 21 uur mogen schaatsers boven de 50 jaar ook op noren op de baan mits zij zich aan een matige snelheid houden.

Regelementen:

Met betreden van de ijsbaan verklaart u zich akkoord met de reglementen.

 1. Toegang tot het ijsbaan terrein, het betreden van de schaatsbaan en het gebruik van gehuurde schaatsen is geheel op eigen risico.
 2. Het is niet toegestaan om de schaatsbaan te betreden met zaken (zoals drink-, eet- en rookwaren) behoudens schaatsuitrusting. Het is toegestaan eigen schaatsen te gebruiken. Niet toegestaan zijn: noren, klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleden, stoelen en andere hulpmiddelen.
 3. De ijsbaanmedewerkers behouden zich te allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren en/of van het terrein te verwijderen, zonder dat er recht bestaat op teruggave van entreekosten. Alle schaatsers en/of publiek dienen de aanwijzingen van de aanwezige ijsbaanmedewerkers te allen tijde op te volgen.
 4. De ijsbaan mag alleen betreden worden met ondergebonden schaatsen.
 5. Het is niet toegestaan de schaatsbaan te gebruiken voor het hardrijden op de schaats of het anderszins in gevaar brengen van overige schaatsers.
 6. Het dragen van handschoenen almede armen- en benen bedekkende kleding is verplicht.
 7. Betreden van het schaatsgedeelte mag alléén op vertoon van een geldig entreebewijs. Het bezitten van een toegangsbewijs geeft niet automatisch recht op toegang. Weigering kan bij bijvoorbeeld drukte. Bij het verlaten van de ijsbaan vervalt het toegangsbewijs.
 8. De organisatie acht zich op geen enkele wijze verantwoordelijk voor:
 • Schade aan, of vermissing van, (persoonlijke) eigendommen; en/of
 • Voor letsel ontstaan op of rondom de ijsbaan. De eventueel door overtreding van regels ontstane schade zal bij de overtreder verhaald worden.
 1. Schade aan eigendommen van IJsbaan Beatrixstraat, zoals boarding, schaatsen, tent, decoratie etc., zullen ten alle tijde worden verhaald op de veroorzaker.
 2. Het is niet toegestaan met ijsballen of sneeuwballen te gooien.
 3. Op en rondom ijsbaan Beatrixstraat wordt gebruik gemaakt van beeldregistratie.

Lees meer op de website van IJsbaanBeatrixstraat

DutchEnglishGerman
%d bloggers liken dit:
Spring naar toolbar