Belevenismonitor Den Helder

Belevenismonitor Den Helder

Belevenismonitor
Den Helder

Prof. Dr. C.N.A. Molenaar

Validatie

De belevenismonitor in Den Helder is uitgevoerd in de periode eind maart, april 2016 onder
638 deelnemers waarvan 91% woonachtig is in Den Helder. De enquête werd uitgevoerd met een vragenlijst bestaande uit gesloten vragen, aangevuld met open vragen voor een verdere verdieping. De vragenlijst werd via internet beschikbaar gesteld. Daarnaast was er een fysieke toetsing voor de validatie van de antwoorden. Hierdoor en door het aantal respondenten is een betrouwbaar beeld ontstaan van de bevindingen. De combinatie gesloten vragen, open toelichting en fysieke verificatie leidt tot een hoge betrouwbaarheidsgraad. (95%).

Het onderzoek had betrekking op de winkelgebieden Den Helder binnenstad en Ravelijncentrum. Naast impressies en bevindingen werd ook de concurrentie sterkte en zwakte gemeten. De basis voor dit onderzoek is het ontwikkelen van een beleidsvisie en actieplan om deze centra aantrekkelijker te maken om te bezoeken en te vestigen. Hierbij zijn de beide centra separaat onderzocht zonder wederzijdse correlatieaspecten. Door dit separatisme is het mogelijk ieder centrum apart te beoordelen en een aparte strategie te ontwikkelen zonder dependenties. Hierdoor ontstaat een gezond spanningsveld en keuzemogelijkheid voor bezoekers. Uit het onderzoek komt de eigen identiteit van de centra naar voren evenals zwakten en sterkten.

Bevindingen

Beide centra hebben een sterk lokaal bezoekerspubliek. Vooral inwoners uit Den Helder komen hier vanwege het gemak en de beperkte reisafstand, de centra worden vooral functioneel bezocht en in gekocht.
De leerstoel eMarketing in onderdeel van RSM/Erasmusuniversiteit te Rotterdam en wordt gedragen door Prof Dr C.N.A. Molenaar.
Het kunnen zien en voelen van de artikelen, het advies en direct mee kunnen nemen zijn belangrijke factoren. Ook het gunnen van de omzet aan de ondernemer is een belangrijke factor, maar inherent aan de lokale functie van het winkelgebied.

Concurrentie

De concurrentie van de winkelgebieden is vooral internet. Meer dan 82% van de ondervraagden koopt weleens op internet. 39% geeft aan dat dit tussen 0 % en 10% van de niet dagelijkse aankopen/bestedingen zijn, 23% geeft aan tussen 10 en 30%, en 17,4% tussen de 30-en 50% van de niet dagelijkse aankopen (non-food). Voor dagelijkse aankopen is internet onbelangrijk. De redenen zijn velerlei, zoals gemak en het aanbod, het prijsniveau, maar ook het thuisbezorgen. Hier ligt een grote kans voor de winkels in Den Helder om met samenwerking een antwoord hierop kan geven. Er is een beperkte aantrekkingskracht vanuit andere gemeenten op de inwoners van Den Helder. Hierbij wordt gelet op sfeer en gezelligheid (74%), de horeca (41%), het winkelaanbod (76%) en het gratis parkeren 49% van de ondervraagden geeft aan vaker naar het centrum te komen als het parkeren met de auto gratis zou zijn. Vooral Schagen is aantrekkelijk en in beperkte mate Alkmaar.

Sterkten/zwaktes

Deze keuze criteria zijn ook meteen de zwakke punten van Den Helder. Als zwakte wordt getypeerd: De diversiteit van winkels (87%), het aanbod winkels (91%), de sfeer (93%, gastvrijheid (67%), de sanitaire voorzieningen (85%). Als positief wordt juist de bereikbaarheid genoemd. Voor het Ravelijncentrum wordt het aanbod en diversiteit van winkels positiever beoordeeld. Dit heeft wellicht te maken met de sterke focus op wonen en de aantrekkelijkheid van enkele winkels als Action en BCC. Deze winkel horen binnen de focus van het Ravelijncentrum op wonen en grootschalige retail. Ook de sfeer en de sanitaire voorzieningen zijn zwak. Dit kan opgelost worden door een beperkte horeca toe te staan.
Dit betreft dan dag horeca ondersteunend aan de winkels (snelle hap, broodjes, frituur en koffie). Daarnaast kunnen sanitaire voorzieningen en aanvullende koffiecorners in de winkel zeker bijdragen aan de sfeer.
De leerstoel eMarketing in onderdeel van RSM/Erasmusuniversiteit te Rotterdam en wordt gedragen door Prof Dr C.N.A. Molenaar
Ook de sfeer en de sanitaire voorzieningen zijn zwak. Dit kan opgelost worden door een beperkte horeca toe te staan. Dit betreft dan dag horeca ondersteunend aan de winkels (snelle hap, broodjes, frituur en koffie). Daarnaast kunnen sanitaire voorzieningen en aanvullende koffiecorners in de winkel zeker bijdragen aan de sfeer.

Bezoek

Bezoek is een belangrijke indicator voor de aantrekkelijkheid van een gebied. Den Helder wordt gemiddeld 1x per week bezocht, het Ravelijncentrum 2x per maand. Ook hier speelt de focus een belangrijke rol. Den Helder moet sterker werker aan de binding. De horeca wordt als zwak beoordeeld. Het bezoek komt voor maar 39% voor horeca, 41% voor de markt, maar 60% voor niet-dagelijkse aankopen. In het Ravelijncentrum komt men vooral voor de woonwinkels (84%). De tijdbesteding in de centra is relatief kort (tussen 30min en 2uur). Door de versterkte horecafunctie, zowel overdag als ’s avonds zal de verblijfsduur en aantrekkelijkheid toenemen. 61% gaf aan geen horeca faciliteit te bezoeken in Den Helder. Naast een breder aanbod moet ook de terrasfunctie worden uitgebreid om de drempel te verlagen.

Verblijfsduur Den Helder Ravelijncentrum
15 tot 30 min. 15.7% 27.6%
30 tot 60 min 34.9% 45.2%
1 tot 2 uur 33.8% 16.8%

’s Avonds is Den Helder gewoon niet aantrekkelijk, ongezellig en heeft weinig beleving. In dit kader valt het interactieve lichtplan, zoals eerder is benoemd, nogmaals te overwegen. Dit verklaart mede dat er weinig bezoekers komen van buiten Den Helder (inclusief Texel). Vooral het weekend is populair inclusief de koopzondag. Een koopavond op vrijdag en langere opening op zaterdag wordt wel geprefereerd in beide centra. Deze ruimere winkeltijden zal leiden tot 79% meer bezoek.
De leerstoel eMarketing in onderdeel van RSM/Erasmusuniversiteit te Rotterdam en wordt gedragen door Prof Dr C.N.A. Molenaar

Conclusie

Den Helder moet het hebben van de eigen inwoners. Het is niet aantrekkelijk voor bezoekers, maar inwoners gaan ook niet zoveel naar andere centra. Respondenten zijn erg betrokken bij de winkelgebieden van het centrum en het Ravelijncentrum en hebben veel suggesties. Het centrum wordt als saai, niet inspirerend en sfeerloos gezien. De focus moet komen op het aanpassen van het centrum met meer horeca en diversiteit in het winkelaanbod. De bereikbaarheid is goed, maar parkeerkosten zijn een negatief aspect. Den Helder heeft geen aantrekkingskracht vanuit de regio. Het Ravelijncentrum wordt gezien als een themagebied op het terrein van wonen. Verdere stimulering op het concept Thuis/Wonen is aan te bevelen gecombineerd met activiteiten, gerichte horeca (dag horeca) en wellicht een beperkte mate van blurring/conceptstores.
De grootste aandacht voor Den Helder moet uitgaan naar het trekken van bezoekers buiten Den Helder en het stimuleren van bezoek vanuit de eigen inwoners (zie het grote % internetaankopen). Dit vraagt om aanpassing van de sfeer en het aanbod in de centra, activiteiten die onderscheidend zijn en een sterke communicatie binnen de stad, de regio en daarbuiten.

Prof Dr C.N.A. Molenaar
Hoogleraar eMarketing
RSM/ErasmusUniversiteit Rotterdam
cmolenaar@rsm.nl

16 april 2016
De leerstoel eMarketing in onderdeel van RSM/Erasmusuniversiteit te Rotterdam en wordt gedragen door Prof Dr C.N.A. Molenaar

Download hier de Belevingsmonitor Den Helder onderzoek Binnenstad en Ravelijncenter

HomeHeaderBelevingsmonitor

DutchEnglishGerman
%d bloggers liken dit:
Spring naar toolbar